tec.News - Issue 24

Yeni değer yaratımı - Ağ bağlantılı üretim sanayiyi nasıl değiştiyor?

Entegre edilmiş sanayi: Bu, yalnızca bir slogan değildir, endüstriyel girişimler için sürdürülebilir bir stratejidir. Üretim daha esnek ve hızlı bir şekilde yapılandırılabilir çünkü firmalar kaynak tasarruflu bir biçimde faaliyet gösterebilirler ve böylece müşteri ihtiyaçları optimal olarak karşılanabilir.

Available downloads

TitleFile size

tec.News24 EN